info@kounek.cz +420 384 388 987

Certifikace- suchá výstavba

Certifikace potvrzující naše znalosti v oblasti protipožárních, bezpečnostních a akustických konstrukcí. Od roku 2015 disponujeme oprávněním ke kontrolám provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.