info@kounek.cz +420 384 388 987

ostatní služby

Mimo veškerých stavebních prací jsme schopni zákazníkům nabídnout vypracování výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu, který může velice dobře posloužit jako opora při jednání s budoucími dodavateli díla. Za zmínění zajisté i stojí možnost silniční dopravy nákladním vozidlem.

rozpočet